FD20-0121
雲妮與她的貓咪們
WAN Wing Yiu Winnie
Chan Yun Kan Simon
Siu Pak, Hak Mui, Ah Choi

總籌集旗紙數目

477

成功登記

開始賣旗

銅級

完成3張全版旗紙

可獲贈全版金旗3

銀級

完成5張全版旗紙

可獲贈全版金旗5

金級

完成10張全版旗紙

可獲贈全版金旗10

*捐款$10可獲取1格旗紙,捐款$20可獲取2格旗紙,如此類推。完成全版旗紙(即26格),義工等級將會自動升級,達金級之後等級不會再上升,但每完成1張全版旗紙(即26格),將可獲贈全版金旗1張,並以平郵方式郵寄至 閣下。

19張旗紙

已完成18張旗紙
級別:

*圖片只供參考

賣旗紀錄

捐款人
捐款日期
賣旗數目
義工隊員
17/06/2020
30
Hon Fai Cheng
17/06/2020
10
tse long lam
17/06/2020
10
Lai Yuk Fai
17/06/2020
2
Lee Suet Lai
17/06/2020
10
Lui Ka Cheong
17/06/2020
10
Tam yuk ling
17/06/2020
10
Fong Lai Yuk Christina
17/06/2020
10
李綺媚
17/06/2020
10
Cheung Wai Yee
17/06/2020
10
Chau Ka Yee
17/06/2020
10
wong hoi sing
17/06/2020
10
Mok Yin Fan
17/06/2020
30
Jacqueline Tam
17/06/2020
30
Fung Yee Mei
17/06/2020
30
Wong Kwok Hung
17/06/2020
30
Phoebe Lai Wai Ching
17/06/2020
30
Bing & Ivan
17/06/2020
2
Elaine Ng
18/06/2020
10
Yuki Cheung
18/06/2020
10
Vivian Yeung
18/06/2020
8
Zili Wu
19/06/2020
10
Chan Yin Fung
20/06/2020
3
Hung Lai Yee Yokie
28/06/2020
30
Wan Chun Hin
07/07/2020
10
Vivian Wong
21/07/2020
1
Chee Wing Tung Iris
21/07/2020
10
Ip Ka man Agnes
21/07/2020
10
Wan Yuen Yee
21/07/2020
10
Cherry choi
21/07/2020
10
Lam Yok Sing
22/07/2020
5
Wong Wai Ki
24/07/2020
2
Fung Lap Shan
24/07/2020
26
Sandy Liang
25/07/2020
10
Lai Wing Shan Sandy
25/07/2020
10
Mina Choi
25/07/2020
10
周鳳英
29/07/2020
3
Chan Hiu Ha
07/08/2020
2
Pauline
07/08/2020
3

如有任何查詢,敬請致電或電郵

電話

(852) 2232 5579
(852) 2593 5442


傳真

(852) 3019 7445