FD20-0150
聰明貓嘉嘉去賣旗
Bonita Fonda
嘉嘉

總籌集旗紙數目

1940

成功登記

開始賣旗

銅級

完成3張全版旗紙

可獲贈全版金旗3

銀級

完成5張全版旗紙

可獲贈全版金旗5

金級

完成10張全版旗紙

可獲贈全版金旗10

*捐款$10可獲取1格旗紙,捐款$20可獲取2格旗紙,如此類推。完成全版旗紙(即26格),義工等級將會自動升級,達金級之後等級不會再上升,但每完成1張全版旗紙(即26格),將可獲贈全版金旗1張,並以平郵方式郵寄至 閣下。

75張旗紙

已完成74張旗紙
級別:

*圖片只供參考

賣旗紀錄

捐款人
捐款日期
賣旗數目
義工隊員
19/06/2020
30
方太
24/07/2020
10
Brande Chan
24/07/2020
30
Denise Woo
24/07/2020
45
Annie and Charles Wong
24/07/2020
50
Catherine Tam
24/07/2020
10
Susanna Wu
25/07/2020
10
Janet Portiche
25/07/2020
20
Violette de la Poussin
25/07/2020
10
Wendy
26/07/2020
30
Barry Ip
26/07/2020
10
Kwong Sau Lan Candy
26/07/2020
30
Alice Yeung
26/07/2020
30
annie fonda
26/07/2020
50
Chan Yau Chuen Erwin
26/07/2020
30
Gloria Lee
26/07/2020
10
Wong
26/07/2020
10
Mariana Laurie
26/07/2020
30
Eugene Yue
26/07/2020
30
Choi yat long
26/07/2020
2
Susan Au
26/07/2020
30
Lee Cheung Wing
26/07/2020
30
Lee Hiu Yun Joyce
26/07/2020
30
ANNIE姐部下
26/07/2020
10
Timothy Fong
26/07/2020
50
Luker Cheung
26/07/2020
2
U K C
26/07/2020
26
Lawrence
26/07/2020
10
Fonda Brian
26/07/2020
30
Pennie HUI
26/07/2020
30
Li Yick Lung
26/07/2020
100
Teddy Tse
26/07/2020
30
Chu ka chun
26/07/2020
10
LAM Tsz ming
26/07/2020
10
EL
26/07/2020
20
Cecilia Leung
26/07/2020
10
KO SIU YUNG
27/07/2020
50
Tam yiu wing
27/07/2020
10
NG HON SHU.
27/07/2020
10
PAK NGO
27/07/2020
10
Eddie Chan
27/07/2020
30
Poon piu
27/07/2020
30
Lui CHEUNG
27/07/2020
30
Tony LI
27/07/2020
50
Cavan Cheung
27/07/2020
10
Barry Man
27/07/2020
5
Niki Chow
27/07/2020
10
Gilly wong
27/07/2020
30
Rick TSAI
27/07/2020
10
Don Lau
28/07/2020
10
Princess & Carrie Wong
28/07/2020
40
CHAN YIU KWOK
28/07/2020
10
Rebecca Ho
29/07/2020
30
PENNY
30/07/2020
10
MaKaLit
31/07/2020
10
David Ng
31/07/2020
10
Pat Chung
04/08/2020
30
Calvin
04/08/2020
30
Jenny lam
04/08/2020
30
Elizabeth MA LO Kin Wah
04/08/2020
10
SIT Chau Leung
04/08/2020
20
Kevin Cheung
04/08/2020
30
Emily Lam
04/08/2020
30
Hung tze wing
04/08/2020
10
Wan King Man
04/08/2020
10
Annie Loo
04/08/2020
30
Nelson Lam
04/08/2020
10
Eddie
04/08/2020
10
Teresa wong
04/08/2020
30
Gregory Lam
04/08/2020
50
Cecilia Tsang
04/08/2020
50
KWONG YEE PING
04/08/2020
10
Jenny Chan
04/08/2020
50
Fiona Wong
04/08/2020
30
William Wong
05/08/2020
30
Ko Chun
05/08/2020
10
Siu Bo
05/08/2020
10
Dana
07/08/2020
10
Chang Mei Tack Angelin
08/08/2020
10
Choi Hiu Yeung
30/08/2020
50
Annie W
05/09/2020
10
Lee Ming Chak Jack
05/09/2020
30

如有任何查詢,敬請致電或電郵

電話

(852) 2232 5579
(852) 2593 5442


傳真

(852) 3019 7445