FD20-0280
CLUB黃花新大米果樂
Sze Sui Lam
小黃, 花花, 新地, 大命, 米線, 果果, 樂樂

總籌集旗紙數目

430

成功登記

開始賣旗

銅級

完成3張全版旗紙

可獲贈全版金旗3

銀級

完成5張全版旗紙

可獲贈全版金旗5

金級

完成10張全版旗紙

可獲贈全版金旗10

*捐款$10可獲取1格旗紙,捐款$20可獲取2格旗紙,如此類推。完成全版旗紙(即26格),義工等級將會自動升級,達金級之後等級不會再上升,但每完成1張全版旗紙(即26格),將可獲贈全版金旗1張,並以平郵方式郵寄至 閣下。

17張旗紙

已完成16張旗紙
級別:

*圖片只供參考

賣旗紀錄

捐款人
捐款日期
賣旗數目
義工隊員
07/07/2020
50
Leung Shu Fung
07/07/2020
30
Wu Yee Man
07/07/2020
10
Eric Lam
07/07/2020
10
Vicky Leung
07/07/2020
5
Lam Fung Chu
07/07/2020
30
Eugenie
07/07/2020
100
Charmane So
07/07/2020
30
jas cheuk
07/07/2020
10
Ben Or
07/07/2020
10
Ng Kwan Ho
07/07/2020
10
Cheung Ming Yan
07/07/2020
30
Bonnie Chow
07/07/2020
10
黃立偉
07/07/2020
10
Hung Po Yi
07/07/2020
30
CHEUNG KIN PONG
07/07/2020
10
AU-YEUNG KA
07/07/2020
10
Cheung kin chun ( 吉吉爸)
07/07/2020
30
Veronica
07/07/2020
5

如有任何查詢,敬請致電或電郵

電話

(852) 2232 5579
(852) 2593 5442


傳真

(852) 3019 7445