FD20-0483
JAIC BoCoJo
LAM Ka Leung Jackie
Ada Tsang, Irene Lam, Chester Lam
BoBo, CoCo, JoJo

總籌集旗紙數目

1607

成功登記

開始賣旗

銅級

完成3張全版旗紙

可獲贈全版金旗3

銀級

完成5張全版旗紙

可獲贈全版金旗5

金級

完成10張全版旗紙

可獲贈全版金旗10

*捐款$10可獲取1格旗紙,捐款$20可獲取2格旗紙,如此類推。完成全版旗紙(即26格),義工等級將會自動升級,達金級之後等級不會再上升,但每完成1張全版旗紙(即26格),將可獲贈全版金旗1張,並以平郵方式郵寄至 閣下。

62張旗紙

已完成61張旗紙
級別:

*圖片只供參考

賣旗紀錄

捐款人
捐款日期
賣旗數目
義工隊員
19/07/2020
100
Tsang Ngai Chiu
19/07/2020
100
Derek Li Tak Yin
19/07/2020
50
19/07/2020
50
Jason Sham
19/07/2020
30
Law Ho Pok
19/07/2020
50
19/07/2020
10
林麗嫦
19/07/2020
10
Hewe
19/07/2020
50
Lam Shu Chuen
19/07/2020
10
Yeung Kam Lam
19/07/2020
10
Victor Chiu
19/07/2020
10
Jeff Chan
19/07/2020
30
Matthew Yu
19/07/2020
10
Chan yue ming
19/07/2020
30
Poon Yui Man
19/07/2020
30
Yeung Muk Cheung
19/07/2020
10
Yeung Ka Ho
19/07/2020
50
Ma Kwok Fai
19/07/2020
30
Bessy Ho
19/07/2020
10
ming wah deve
19/07/2020
30
Cathryn Chan
19/07/2020
10
Candice Fung
20/07/2020
10
Jay Chung
20/07/2020
10
zee
20/07/2020
30
Lam Cheuk Wing
20/07/2020
5
Martin Chan
20/07/2020
1
Yeung Tsz Kei
20/07/2020
10
Chan Suk Man
22/07/2020
10
黃建雄
22/07/2020
10
Erica Wong
22/07/2020
10
K C Yau
23/07/2020
30
Li Siu Hung
23/07/2020
30
Tracy Wong
23/07/2020
30
K H Tsoi
24/07/2020
20
Heidi Mak
24/07/2020
20
Cheung Kwong HUNG
24/07/2020
50
堅哥
24/07/2020
100
Lydia Wong
24/07/2020
10
Cheung Hung HUNG
24/07/2020
30
Mr. SHEE
24/07/2020
100
FUNGCHIWAI
29/07/2020
50
Karen Tsang
29/07/2020
5
Milk Ng
29/07/2020
6
Frankie Chung
01/08/2020
10
Sun Lee
03/08/2020
100
Wing Lee
04/08/2020
200

如有任何查詢,敬請致電或電郵

電話

(852) 2232 5579
(852) 2593 5442


傳真

(852) 3019 7445