FD20-0575
小喵小汪小豆斗
Leung Sin Man Christy
YIP MAN HEI, Leung Cheuk Hin

總籌集旗紙數目

433

成功登記

開始賣旗

銅級

完成3張全版旗紙

可獲贈全版金旗3

銀級

完成5張全版旗紙

可獲贈全版金旗5

金級

完成10張全版旗紙

可獲贈全版金旗10

*捐款$10可獲取1格旗紙,捐款$20可獲取2格旗紙,如此類推。完成全版旗紙(即26格),義工等級將會自動升級,達金級之後等級不會再上升,但每完成1張全版旗紙(即26格),將可獲贈全版金旗1張,並以平郵方式郵寄至 閣下。

17張旗紙

已完成16張旗紙
級別:

*圖片只供參考

賣旗紀錄

捐款人
捐款日期
賣旗數目
義工隊員
24/07/2020
30
B
24/07/2020
26
FOK NGAN YING
24/07/2020
10
Veronica Fong
24/07/2020
10
Vivian Li
24/07/2020
10
Stephanie Yu
24/07/2020
10
Lau Lilian
24/07/2020
10
Den
24/07/2020
10
Connie So
24/07/2020
10
TAM YUEN FAN
24/07/2020
30
Yat Cheung
24/07/2020
10
Jack Ko
24/07/2020
10
A
24/07/2020
10
Mandy
24/07/2020
10
Choi June
24/07/2020
5
HOI MING YIP
24/07/2020
10
Paul Chan
24/07/2020
10
Tse Yuen Lan
24/07/2020
10
Gene NH
25/07/2020
2
Freda Kwong
25/07/2020
10
LEUNG KWAI WAH RONALD
25/07/2020
10
Agnes Chan
25/07/2020
30
Enoch Yip
25/07/2020
5
25/07/2020
10
PPP
25/07/2020
5
Kelly
25/07/2020
20
Chan Keen Crista
25/07/2020
30
LEUNG Kwai Fong
25/07/2020
30
Lam Hay Yin
26/07/2020
10
Irene
26/07/2020
10
Joanna Leung
27/07/2020
10
Mandy Cheung
01/08/2020
10
Ma Sin Yi
02/08/2020
10

如有任何查詢,敬請致電或電郵

電話

(852) 2232 5579
(852) 2593 5442


傳真

(852) 3019 7445