FD22-0012
jasper.wong
wong hei lok

總籌集旗紙數目

563

成功登記

開始賣旗

銅級

完成 1
全版線上旗紙

可獲贈

  • 全版旗紙* 1

銀級

完成 3
全版線上旗紙

可獲贈

  • 「2022年賣旗日金旗暨英雄聯『萌』徽章紀念幣」1套 及
  • 全版旗紙* 3

金級

完成 5
全版線上旗紙

可獲贈

  • 「2022年賣旗日金旗暨英雄聯『萌』徽章紀念幣」1套 及
  • 癲噹 X 希爾思 涼感床墊 1 張 /
    癲噹毛氈咕𠱸1個及
  • 全版旗紙* 5
*捐款 $10 可獲取 1 格旗紙,捐款 $20 可獲取 2 格旗紙,如此類推。完成整張旗紙(即30格),義工等級將會自動升級,達金級之後等級不會再上升,每完成 1 張旗紙(即30格)將可再獲贈旗紙 1 張,並以 順豐到付方式 郵寄至 閣下。
*按社會福利署指引,全版旗紙只可於賣旗日後(即8月6日後)發出

19 張旗紙 (共 40 張)

已完成 18 張旗紙
級別:

捐款紀錄

捐款人
捐款日期
買旗數目
英雄聯「萌」隊長
07/09/2022
5
Amis Ng
08/09/2022
1
LEUNG KA HO
08/09/2022
10
Anita Cheung
08/09/2022
10
Winson
08/09/2022
10
Balance
08/09/2022
2
Wong Hiu Ha
08/09/2022
30
Jenny Wong
08/09/2022
10
Stanley Mok
08/09/2022
1
Wong Yuk Ping
08/09/2022
100
Wong Chui Shan
08/09/2022
10
Maggie
08/09/2022
10
cheng man kwan
08/09/2022
50
Ruby Chan
08/09/2022
2
Leung Sze Wai
08/09/2022
10
Wong wai ming
08/09/2022
10
nick pang
08/09/2022
5
Julia Pau
08/09/2022
2
Sarah Po
08/09/2022
1
Lam Mei Mei
08/09/2022
5
HoiE
08/09/2022
1
Law ho yin
08/09/2022
10
ying
08/09/2022
2
Kenny
08/09/2022
10
Andy Leung
08/09/2022
2
Obi Ng
08/09/2022
10
Ma tsz lun Martin
08/09/2022
10
Joyce
08/09/2022
2
Li Angel
08/09/2022
10
CHUNG KA CHUNG
08/09/2022
10
Nicky hui
08/09/2022
5
SUEN WAI LING
08/09/2022
10
Ying
08/09/2022
5
Hei & Bobo
09/09/2022
50
Tracy Mak
09/09/2022
1
Hoi Tai Leung
09/09/2022
1
Leung Siu Man
09/09/2022
100
Ming Kwok
09/09/2022
10
Yan
09/09/2022
10
Joanna Fong
09/09/2022
5
Lau Suet Ying
10/09/2022
10
Wendy
10/09/2022
5